tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lý thuyết Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài bác tập luyện tự động luyện cho những em học viên xem thêm tập luyện tài năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong lần hiểu cụ thể.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

1. Phương pháp giải việc lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số

Để giải việc lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ vật màn biểu diễn nhì số cơ.

Bước 2: Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số lớn;

Số bé xíu = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số bé xíu.

>> Cách giải dạng Toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Bài toán 1: Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhì số này là 3/5. Tìm nhì số cơ.

Bài giải:

Ta đem sơ đồ:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé xíu là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi đem 25 quyển vở. Số vở của Minh bởi vì 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng chúng ta đem từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta đem sơ đồ:

Xem thêm: giải bóng đá vô địch thế giới 2018 các đội

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu việc rồi giải việc theo gót sơ vật sau:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhì loại đèn điện White và đèn điện color là 148 bóng. lõi rằng số đèn điện White bởi vì 1/3 số đèn điện color. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài bác toán:

Theo việc, tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện color là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Xem thêm: như có bác hồ trong ngày vui đại thắng

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ Toán 4

  • Cách giải dạng Toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các việc về lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài bác tập luyện trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải bài bác tập luyện trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập luyện tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 139: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 bài bác 140: Luyện tập luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số cơ (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em xem thêm những dạng đề thi đua học tập kì 1 lớp 4, đề thi đua học tập kì 2 theo gót Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với mọi bậc bố mẹ xem thêm đề thi đua, bài bác tập luyện tiên tiến nhất.