hình nào sau đây không có tâm đối xứng

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đua xe đạp cúp truyền hình 2017

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?
  • Khối chén bát diện đều là khối nhiều diện đều loại nào?
  • Trong những xác minh sau, xác minh này sai?
  • Hình này sau đây không tồn tại tâm đối xứng?
  • Khối nhiều diện đều sở hữu 12 mặt mũi thì sở hữu từng nào cạnh?
  • Khối đôi mươi mặt mũi đều sở hữu từng nào cạnh?
  • Khối 12 mặt mũi đều sở hữu từng nào đỉnh?
  • Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?Tồn bên trên một hình nhiều diện đều sở hữu số cạnh là số lẻ
  • Khối lập phương là khối nhiều diện đều nằm trong loại nào?
  • Các mặt mũi của khối đôi mươi mặt mũi đều là những nhiều giác nào?