dự báo thời tiết nam định 30 ngày tới

Chủ nhật 29/10

mưa vừa

Bạn đang xem: dự báo thời tiết nam định 30 ngày tới

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 4.02 km/h

23° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 30/10

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.09 km/h

22° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 31/10

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.81 km/h

24° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 01/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.55 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 02/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.14 km/h

23° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 03/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.7 km/h

25° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 04/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.3 km/h

25° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 05/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 4.22 km/h

26° / 31°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 06/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 5.76 km/h

25° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Xem thêm: xem phim mù tạt và em tập 11

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 07/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.63 km/h

22° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 08/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.52 km/h

21° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 09/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.6 km/h

23° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 10/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.63 km/h

24° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 11/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 4.34 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 12/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.63 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 13/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 3.09 km/h

23° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

05:55/05:22

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt phỏng và kỹ năng đem mưa Tỉnh Nam Định 30 ngày tới

Lượng mưa ở Tỉnh Nam Định 30 ngày tới

Thời tiết Nam Định

mây đen sạm u ám

24°

mây đen sạm u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh - Hoàng hít ở Nam Định

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/05:22

Nhiệt phỏng không khí ở Nam Định

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Nam Định

Độ ẩm

91%

Áp suất ko khí

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc phỏng dông hiện tại tại

Xem thêm: phim chau tinh tri moi nhat 2017

Gió

3.75 km/h

Bản trang bị không khí Windy Nam Định

Thời tiết quận thị xã Nam Định