de thi giua ki 2 lop 4 nam 2018

Đề đánh giá thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 đem bảng quỷ trận đề thi

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2017 - 2018 bám theo Thông tư 22 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp tất nhiên đáp án và bảng quỷ trận đề đua chung những em ôn luyện, khối hệ thống, gia tăng kỹ năng sẵn sàng chất lượng tốt cho những bài xích đua thân ái học tập kì 2. Sau phía trên chào thầy cô nằm trong chúng ta học viên xem thêm và vận tải về đầy đủ cỗ đề đua, đáp án.

Bạn đang xem: de thi giua ki 2 lop 4 nam 2018

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1: Phân số chỉ số hình đang được tô color ở hình bên dưới là: (1 điểm)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2: Phân số nào là tiếp sau đây to hơn 1? (1 điểm) (M1)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{3}{4};\frac{7}{7};\frac{3}{2};\frac{4}{3}là: (1 điểm) (M2)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4: Số phù hợp viết lách vô điểm chấm nhằm 45m² 6cm² = ........... cm² là: (1 điểm) (M1)

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006

Câu 5: Các phân số được bố trí bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé là: (1 điểm) (M2)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6: (1 điểm) Hình vẽ mặt mày đem bao nhiêu hình bình hành ?(M3)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

Câu 7: Một lớp học tập đem 18 học viên phái đẹp và 12 học viên nam giới. Hỏi số học viên nam giới lắc từng nào phần số học viên cả lớp? (1 điểm) (M3)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: Tính (1 điểm) (M2)

a,\ \frac{7}{15}+\frac{4}{5}=.....................

b,\ \frac{4}{5}\times\frac{5}{8}=.....................

b,\ \frac{2}{3}- \frac{3}{8}=.....................

d,\ \frac{1}{2}\div \frac{2}{5}=.....................

Câu 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 90 m, chiều rộng lớn vị 3/5 chiều lâu năm. Tính diện tích S miếng vườn bại liệt. (1 điểm) (M3)

Câu 3: Tìm x: (1 điểm) (M4)

\frac{x}{5}+\frac{3}{4}=\frac{23}{20}

>> Tham khảo: Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 ngôi trường đái học tập Thiệu Tâm, Thanh Hóa năm 2018 - 2019

Đáp án: Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

A

C

D

A

C

A

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

II. Phần tự động luận: (3 điểm)

Bài 1: Tính (1 điểm)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2

Bài giải

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25 điểm)

90 x \frac{3}{5}= 54 (m) (0,25 điểm)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

90 x 54 = 4860 (m2) (0,25 điểm)

Đáp số: 4860 m2

Bài 4: Tìm x: (1 điểm)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Đề đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 mới nhất nhất: 2018 - 2019

 • Bộ đề đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22
 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22
 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22
 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học tập 2018 - 2019
 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua thân ái học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học tập 2018 - 2019

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán 4 năm 2017 - 2018

A. MỤC TIÊU:

Kiểm tra loài kiến thức:

- Nhận biết định nghĩa ban sơ về phân số, tích hóa học cơ phiên bản của phân số, rút gọn gàng, đối chiếu phân số; viết lách những phân số bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn.

- Cộng. trừ, nhân, phân tách nhì phân số với số bất ngờ.

- Tính độ quý hiếm của biểu thức những phân số (không vượt lên 3 phép tắc tính);

- Chuyển thay đổi, tiến hành phép tắc tính với số đo lượng, diện tích S , thời hạn.

- Nhận biết hình bình hành và một vài Điểm lưu ý của nó; tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật, hình bình hành.

- Giải việc đem tới 3 bước tính với những số bất ngờ hoặc phân số vô bại liệt đem những bài xích toán: Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó; Tìm phân số của một vài.

B/ MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN

TT

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Nhận biết định nghĩa ban sơ về phân số, tích hóa học cơ phiên bản của phân số, viết lách những phân số bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn, Cộng. trừ, nhân, phân tách phân số, Tính độ quý hiếm của biểu thức những phân số,

Số câu

4

1

1

1

1

8

Số điểm

2

1

1

1

1

6

2

Đại lượng và đo đại lượng: -Chuyển thay đổi, tiến hành phép tắc tính với số đo lượng, diện tích S , thời hạn.

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

3

Yếu tố hình học: Nhận biết hình bình hành và một vài Điểm lưu ý của nó; tính diện tích S hình chữ nhật, hình bình hành.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

5

3

1

2

1

10

Số điểm

3

Xem thêm: một lần nữa nước mắt lại rơi

4

2

1

10

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

Số câu

4

1

1

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

7

9

10

12

8

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

2

2

Câu số

6,8

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

2

11

2

Tổng số câu

5

3

1

2

1

12

Tổng số

5

4

2

1

12

C/ ĐỀ KIỂM TRA:

Khoanh vô chữ đặt điều trước ý vấn đáp đúng:( kể từ câu 1 cho tới câu 7)

M1 Câu 1: Phân số chỉ phần vẫn tô color là: (0,5đ)

Đề đua thân ái học tập kì 2 lớp 4

a. \frac{4}{3} b. \frac{4}{7} c. \frac{3}{7} d. \frac{3}{4}

M1 Câu 2: Diện tích của hình bình hành mặt mày là: (1đ)

Đề đua thân ái học tập kì 2 lớp 4

a. 84cm2

b. 42cm2

c. 19cm2

d. 38cm2

M1 Câu 3: Trong những phân số sau, phân số nào là là phân số tối giản? (0,5đ)

a. \frac{1}{2} b. \frac{2}{4} c. \frac{3}{6} d. \frac{5}{10}

M1 Câu 4: Phân số nào là tại đây vị 1? (0,5đ)

a. \frac{6}{19} b. \frac{17}{13} c. \frac{21}{19} d. \frac{18}{18}

M1 Câu 5: Kết ngược của phép tắc trừ \frac{7}{9}-\frac{3}{9} là: 0,5 điểm

a. \frac{10}{9} b. \frac{4}{9} c. \frac{4}{18} d. \frac{36}{81}

M2 Câu 6: 2 ngày 12 giờ = …. giờ (1đ)

a. 48 b. 36 c. 50 d. 60

M2 Câu 7: Các phân số: Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4xếp bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là: (1đ)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

M2 Câu 8: Điền số phù hợp vô điểm chấm. (1đ)

a) 35 tạ 6 kilogam = ………. kg

b) 5m2 3cm2 = ……… cm2

M2 Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức: (1 điểm)

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

M3 Câu 10: (1 điểm)

Hiện ni anh rộng lớn em 5 tuổi tác. hiểu rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi tác của nhì bạn bè là 25. Tính tuổi tác của em lúc này.

M3 Câu 11: (1 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 540m, chiều rộng lớn vị 1/3 chiều lâu năm. Tính diện tích S của thửa ruộng.

M4 Câu 12: (1 điểm)

Trung bình nằm trong số gạo nhì kho là 74 tấn. Nếu thêm vô kho loại nhất 8T và kho loại nhì 16T thì số gạo từng kho đều bằng nhau. Hỏi khi đầu từng kho đem từng nào tấn gạo?

D. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: b (0,5 đ)

Câu 2: a (1 đ)

Câu 3: a(0,5 đ)

Câu 4: d(0,5 đ)

Câu 5: b (0,5 đ)

Câu 6: d (1 đ)

Câu 7: b (1 đ)

Câu 8: a: 3506 kg

b: 50003 cm2 (1 đ) – Mỗi ý được 0,5 đ

Câu 9: (1điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Tuổi em sau 5 năm nữa là:

(25 – 5) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi em lúc này là:

10 - 5 = 5 ( tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

Câu 11: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

540 : 3 = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

540 x 180 = 97200(m2)

Đáp số: 97200 m2

Câu 12: (1 điểm)

Bài giải

Tổng số gạo nhì kho là:

74 x 2 = 148 (tấn)

Số gạo kho loại nhất nhiều hơn thế kho loại nhì là:

16 – 8 = 8 (tấn)

Số tấn gạo khi đầu của kho loại nhất là:

(148 + 8) : 2 = 78 (tấn)

Số tấn gạo khi đầu của kho loại nhì là:

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá nữ asiad 2018

148 – 78 = 70 (tấn)

Đáp số: 70 tấn gạo

Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 lớp 4:

 • Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn luyện thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng đề đua thân ái học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn luyện môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích tạo nên cho tới học viên lớp 4 những đề ôn đua học tập kì 2 unique nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ vận tải không tính phí đề đua về và ôn luyện.

 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập năm 2016 - 2017 bám theo Thông tư 22
 • Đề đua thân ái học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập năm 2016 - 2017
 • Bộ đề ôn đua thân ái học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 4